טפסים להורדה/ תקנון רשום חוגים

 תקנון הרשמה לחוגים

– פעילות החוגים לילדים /בוגרים/נוער, תחלנה ביום 1.9 ותימשך עד ליום 20.8

*ההבחנה בין ילדים לנוער (נרשמים שטרם מלאו להם 18 שנים), תבוצע ע"י מדריכי TALMOR" – האקדמיה לאומנויות לחימה".

TALMOR" – האקדמיה לאומנויות לחימה", על פי שיקול דעתה יכולה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים ולהחליף מדריך במקרה הצורך- במקרה של ביטול חוג יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.

TALMOR" – האקדמיה לאומנויות לחימה",  רשאית לשנות את מועדי האימון, מול מועדי החגים וחודשי הקיץ,  על מנת לשמור על רצף  אימונים סדיר ככל שניתן בקבוצות.

TALMOR" – האקדמיה לאומנויות לחימה", רשאית, לפי שיקול דעתה, לאחד ו/או לפצל קבוצות.

– ניתן להשתתף בשיעור ניסיון אחד חינם . במידה והמשתתף ממשיך בחוג , שיעור הניסיון יכלל בתשלום החוג .

TALMOR"- האקדמיה לאומנויות לחימה", האקדמיה שומרת לעצמה את הזכות לבטל השתתפות של אדם עקב התנהגות בלתי הולמת וזאת לאחר שהתריעה בפניו על כך.

TALMOR" – האקדמיה לאומנויות לחימה",  שומרת לעצמה את הזכות לביטול שיעור -במידה ולא תהיה נוכחות של 6 משתתפים בשיעור.

 

תשלומים:

 1. התשלום עבור ההשתתפות בחוג הוא לכל השנה, כאשר עלות החוג/ים החודשית מסתכמת בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה ערבי חג, ימי זיכרון וחול המועד פסח פגרת קיץ לכן בימים אלה לא תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם.
 2. את התשלום ניתן להסדיר באמצעות מזומן / המחאות/ אשראי בפריסה ל- 12 תשלומים או תשלום אחד במזומן.
 3. תשלומים המנויים לעיל, ישולמו ל TALMOR " – האקדמיה לאומנויות לחימה", עם ההרשמה לחוג/ים, מראש.
 4. על כל החברים במועדון חלה חובת דמי הרשמה בסך 150 ₪ (להלן: "דמי הרשמה" וישולם בנוסף לעלות החוג החודשית המנוי לעיל. דמי הרשמה, ישולמו ל TALMOR " – האקדמיה לאומנויות לחימה", עם ההרשמה לחוג/ים, מראש. יצוין, כי דמי הרשמה לא יוחזרו בעת ביטול החוג / הפעילות.
 5. כל תשלום שיבוצע ע"י המחאה, יצוין בה זמן פירעון עד ליום 10 לחודש, וההמחאה תהיה משוכה לפקודת TALMOR " – האקדמיה לאומנויות לחימה".
 6. ככלל, אין כפל הנחות בחוגים למעט הנחת משפחות (הנחת משפחות: 10% – ילד שני, 15% – ילד שלישי).
 7. במקרה של ביטול המחאה ו/או החזרתה מסיבה כלשהי – יחויב הנרשם/ת בעמלה בהתאם לחיוב הבנקאי.

 

ביטולים/הקפאות והחזרי תשלום :

 1. במקרה של פרישה מהחוג/ פעילות, יש להודיע על כך בכתב על גבי "טופס ביטול" עד 10 לחודש. החזר  תשלומים ינתן בגין החודש העוקב ואלך.
 2. מקרים רפואיים דחופים, המצריכים הפסקת פעילות לאלתר. יש למלא את טופס הביטול, כשהוא ממולא וחתום, יש להעביר ל TALMOR" – האקדמיה לאומנויות לחימה", באמצעות דוא"ל ו/או במסירה אישית. תאריך קבלת טופס הביטול יהיה הקובע לחישוב ההחזר.
 3. "טופס ביטול" מצוי באתר האינטרנט של TALMOR" – האקדמיה לאומנויות לחימה", וכן במקומות בהם מתקיימים החוגים . החזרי התשלום יתבצעו בכפוף לדמי הביטול (כפי שיפורט בהמשך).
 4. לא תתאפשר בקשת ביטול חוג ו/או הקפאתו רטרואקטיבית.
 5. אין החזר שיעורים או החזר כספי בגין היעדרות המשתתף.
 6. ניתן להקפיא את ההשתתפות בחוג/ים לחודש אחד בלבד (למנוי שנתי בלבד) וזאת בכפוף למתן הודאה מתאימה 14 ימים מראש.
 7. לא ניתן לבטל השתתפות בחוג שהיה ו/או נימצא בתקופת הקפאה או בתקופת מימוש ההקפאה.
 8. רק במקרה של היעדרות מעל לחודש בגין מחלה ו/או מילואים , יש להציג אישור רלוונטי ויינתן זיכוי אימון  עבור החודש הרלוונטי .

יש להדפיס את הטופס הנחוץ ולמלאו בהתאם.

תקנון הרשמה

תקנון כרטיסייה

מחירון 2019-20

טופס ביטול

טופס שיעור ניסיון